Register
จิตจักรวาล
ทรงเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่ง และทรงเป็นผู้กำหนดกฎแห่งการสมดุลที่มนุษย์โลกเรียกกันว่า “สัจธรรม”
อาจารย์ ปริญญา ตันสกุล
นักวิชาการสัมผัสพิเศษ ผู้กล่าวโอวาทในพระนามองค์จิตจักรวาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในระบบ "จิตสู่จิต"
ข่าวการสื่อพระโอวาทฯ
ประกาศสัจธรรมที่เป็นความรู้ใหม่ และแจ้งข่าวสารการชำระโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต...

ผังรายการ : TV Online Programs : Jitchakraval Channel

Home

TV Online

แผนที่โลก ยุคพลังงานใหม่ :

 แผนที่ยุคพลังงานใหม่

Clicky

หลักการทำความดีงาม
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2011 เวลา 17:38 น.

 J013

(1) การกระทำนั้นจะต้องไม่เป็นเงื่อนไขให้ผู้อื่นเสียสมดุลทางกายและจิตใจไปทางด้านลบ
(2) การกระทำนั้นจะต้องไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการ "ยัง" ประโยชน์สุขของผู้อื่น
(3) การกระทำนั้นจะต้องไม่คิดคาดหวังสิ่งใดตอบแทน เช่น รอยยิ้ม คำขอบคุณ ความเข้าใจที่ถูกต้อง คำเยินยอ และรางวัลอื่นๆ นอกจากความสุขใจที่ตนได้ทำดีนั้นเท่านั้น
(4) การกระทำนั้นจะต้องไม่ทำเพราะถูกบังคับให้จำใจทำ
(5) การกระทำนั้นจะต้องไม่ทำเพราะถูกชักชวน-ชักจูง-หลอกล่อให้ทำ โดยที่ตนเองไม่มีสำนึกที่จะทำดีนั้นด้วยจิตสำนึกของตนแต่อย่างใด
(6) การกระทำนั้นจะต้องไม่ทำเพราะตนมีผลประโชน์บางสิ่งแอบแฝง

อ่านเพิ่มเติม...
 
กฎเกณฑ์การดำเนินชีวิตให้ปลอดทุกข์
วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2011 เวลา 11:34 น.

2011-12-02-04-47-04

(1) ไม่ประมาท: เพราะมันจะนำทุกข์มาให้...
(2) ไม่คาดหวัง: เพราะมันจะนำทุกข์มาให้...
(3) ไม่รังเกียจ: เพราะมันจะนำทุกข์มาให้...
(4) ไม่เหยียดหยาม: เพราะมันจะนำทุกข์มาให้...
(5) ไม่เอาความ: เพราะมันจะนำทุกข์มาให้...
(6) ไม่เอาเคย: เพราะมันจะนำทุกข์มาให้...
(7) ไม่เอาคน: เพราะมันจะนำทุกข์มาให้...
(8) ไม่จนใจ: เพราะมันจะนำทุกข์มาให้...
(9) ไม่เสียใจ: เพราะมันจะนำทุกข์มาให้...
(10) ไม่เสียดาย: เพราะมันจะนำทุกข์มาให้...
(11) ไม่ไร้สติ: เพราะมันจะนำทุกข์มาให้...

อ่านเพิ่มเติม...
 
น่ารู้เรื่องจิตวิญญาณ
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2011 เวลา 16:19 น.

  J012

(1) จิตวิญญาณ เป็นตัวตนแก่นแท้ของมนุษย์ทุกคน ผู้ขันอาสาเดินทางข้ามมิติมาสู่การเกิดเป็นคนสองมิติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะสัญญาหก ที่ให้ไว้ต่อองค์จิตจักรวาลผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณนั่นเอง
(2) จิตวิญญาณ เป็นรูปธรรมทางพลังงาน (กล่องพลังงาน) ที่มีความสมดุลอยู่ในตนเอง โดยมีความรู้ มีความคิด (มีปัญญา) มีความจำ มีความรัก มีหน้าที่ และมีพลังอำนาจแห่งการสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติของตนเองด้วยกันทั้งสิ้น
(3) จิตวิญญาณ เป็นกล่องพลังงานที่มีรูปทรงเรขาคณิตเป็น 6 เหลี่ยมมุม มีโครงสร้างหลักของกล่องพลังงานประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ คือ...

อ่านเพิ่มเติม...
 
จิตสำนึกของมนุษย์
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 14:01 น.

J001

     เนื่องจากจิตสำนึกของมนุษย์ส่วนใหญ่ต่ำทรามลง คุณจะสังเกตเห็นว่าแม้กระทั่งศาสนาแต่ละศาสนาที่พวกเราพยายามใช้ห้องเรียน FB ตรงนี้ มาช่วยกันพิทักษ์รักษาพระธรรมของแต่ละพระศาสดาเอาไว้   โดยมีองค์จิตจักรวาลทรงเมตตาสื่อสอนมาให้พวกเราได้เรียนรู้ว่า สิ่งใดมนุษย์เข้าใจถูก - เข้าใจผิด สิ่งใดที่มนุษย์อยากรู้แล้วยังไม่รู้ และสิ่งใดที่มนุษย์ไม่รู้ว่าต้องรู้ โดยพยายามใช้ภาษาไทยและภาษาที่พระศาสดาแต่ละพระองค์ทรงใช้สื่อสอนไว้ เอามากล่าวไว้ในที่นี้ เพื่อหวังเพียงให้ "มนุษย์ที่นับถือแต่ละศาสนา" เข้าใจง่ายและได้เปิดมิติทางปัญญามีความเข้าใจธรรมะของพระศาสดาที่ตนรับถือ ได้แตกฉานขึ้น...

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 28 จาก 28

มนุษย์แห่งจักรวาลโลก

Links ที่น่าสนใจ

FB1

Psy1

ผลงานหนังสือ

ผู้ออนไลน์ขณะนี้?

เรามี 99 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 8 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

สมัครรับข่าวสาร

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2018. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box