Register
Homeหน้าแรกอาจารย์ปริญญา ตันสกุล /  กล่าวโอวาทแทนได้อย่างไร?
PDF พิมพ์ อีเมล

การสื่อสารกับ “จิตจักรวาล”

universe

อาจารย์ปริญญา ตันสกุล  กล่าวโอวาทแทนพระองค์ได้อย่างไร?

          การกล่าวโอวาทในพระนามขององค์จิตจักรวาล ต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดและเมื่อใดก็ตามนั้น อาจารย์ปริญญาจะใช้วิธีการสื่อสารกับพระองค์ ด้วยกระบวนการถ่ายทอดคลื่นความคิดในระบบจิตสู่จิตแบบแนวดิ่ง ที่เรียกว่า VERTICAL TELEPATHY โดยระยะห่างระหว่างองค์จิตจักรวาลที่ทรงประทับอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานสากลนอกระบบเอกภพ กับอาจารย์ปริญญาที่ดำรงรูปธรรมอยู่ในระบบโลก คิดเป็นหน่วยเวลาในการสื่อสารทางจิตทั้งไปและกลับนานเท่ากับ 3 นาที

          ความหมายคือ ถ้าประโยคใดที่อาจารย์ปริญญากล่าวออกมา ขณะที่กำลังกล่าวโอวาทของพระองค์ต่อหน้าเพื่อนมนุษย์อยู่นั้น ย่อมแสดงว่าพระองค์ได้ทรงตรัสประโยคดังกล่าวนั้นไว้ เมื่อนาทีครึ่งที่ผ่านมาตามเวลาโลก ก่อนหน้าที่อาจารย์ปริญญาจะรับรู้ได้ในรูปแบบของ ผลึกแห่งการคิด ด้วยปัญญาญาณของจิตกับสมองซีกขวา แล้วจึงค่อยใช้สมองซีกซ้ายช่วยถ่ายทอดสดผลึกแห่งการคิดนั้นออกมาเป็นคำพูดอย่างพรั่งพรูในที่สุด อัตราความเร็วในการเดินทางเคลื่อนที่ของคลื่นการคิดของจิตอาจารย์ปริญญา ต่ำสุดจะเท่ากับความเร็วของแสงที่เปลี่ยนค่าเป็นสองเท่าในทุกๆวินาที

          การที่อาจารย์ปริญญามีความสามารถสื่อสารกับองค์จิตจักรวาล เพื่อกล่าวพระโอวาท ต่อเพื่อนมนุษย์ในทุกโอกาสและทุกๆที่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ ด้วยภาษาจิตซึ่งเป็นภาษาสากลกับพระองค์ได้ก็เพราะเหตุว่า

           • เป็นบทบาทหน้าที่ทางจิตวิญญาณ ของอาจารย์ปริญญา ที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติการแทนพระองค์ยังโลกเสรี ในโอกาสที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบัน เพื่อกล่าวโอวาทของพระองค์ต่อมวลมนุษย์โลก

           • เป็นพระเมตตาของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้ประทานมิติการสื่อสารทางจิตสองทาง (2 ways telepathy) ให้แก่อาจารย์ปริญญาได้ติดต่อสื่อสารกับพระองค์เป็นกรณีเฉพาะ เพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษ คือ การกล่าวถ่ายทอดสดพระโอวาทของพระองค์ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ถ่องแท้ และลุล่วงตามกาลโอกาสอันควร

           • เป็นความเชี่ยวชาญพิเศษ อันเกิดจากพรแสวงและพรสวรรค์ทางจิตของอาจารย์ปริญญา ซึ่งต้องปฏิบัติบำเพ็ญมหาสติสืบเนื่องติดต่อกันมาจากภพชาติอดีต จนมีธรรมชาติสมาธิขั้นสูง แล้วยังผลให้จิตเข้าถึงการสั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุด เพื่อสร้างพลังอำนาจสูงสุดในการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาจิตกับองค์จิตจักรวาลอันไกลโพ้น ในมิติแห่งกาลเวลาโลกที่เป็นปัจจุบันได้ทันทีที่ต้องการ

          ด้วยเหตุนี้เอง การถ่ายทอดสดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาล เป็นพระโอวาทคำสอนของอาจารย์ปริญญา ในแต่ละครั้งแต่ละโอกาสและทุกๆสถานที่ จึงเสมือนหนึ่งเป็นพระโอวาทแห่งองค์จิตจักรวาลที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์โลกทั้งหลายด้วยพระองค์เองโดยแท้

          คลื่นสัญญาณการถ่ายทอดเป็นภาษาจิตระหว่างองค์จิตจักรวาลกับอาจารย์ปริญญา จะเป็นคลื่นความคิดอันเกิดจากการสั่นสะเทือนด้านบวกของจิตร่วมกับคลื่นการสั่นสะเทือนเพื่อการคิดของเซลล์สมองซีกขวา ซึ่งเป็นคลื่นผสมที่อยู่ในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กระบบหนึ่งที่มี ผลึกแห่งการคิดรู้ (PRISM OF THOUGHT) เป็นคุณสมบัติหรือเป็นรหัสของคลื่นติดมาด้วย เมื่ออาจารย์ปริญญาได้รับสื่อแล้วก็จะนำเอาผลึกแห่งการคิดรู้ซึ่งเป็นข้อมูลที่องค์จิตจักรวาลทรงเมตตาทยอยประทานมาให้ดั่งการเคลื่อนไหลของสายธาร ไปผ่านกระบวนการถอดรหัสเพื่อแปลความหมายออกมาเป็นภาษาพูดอย่างพรั่งพรู ด้วยความช่วยเหลือของสมองซีกซ้ายต่อไป

 http://www.jitchakraval.com/home/images/article_separator.png

 

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 8 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2018. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box