Register
Homeหน้าแรก /  อาจารย์ปริญญา ตันสกุล
PDF พิมพ์ อีเมล

อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA., M.S.


PARINYA-Image

 

      •  นักวิชาการสัมผัสพิเศษ ผู้ถ่ายทอดคลื่นความคิดเป็นความรู้ใหม่ ด้านอภิปรัชญา (Pure Meta-Physics Knowledge) และแจ้งข่าวสารการชำระโลกสู่ยุคพลังงานใหม่ ( New Age) จาก “จิตจักรวาล”

      •  ผู้เปิดเผยความลับเบื้องหลังมิติโลกอย่างละเอียดต่อสาธารณชน ด้วยวิธีการถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาล ในระบบจิตสู่จิต ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตแขนงหนึ่ง พร้อมกับการเผยความลับที่มนุษย์ยังไม่รู้ว่าตนเองจะต้องรู้

      •  ผู้พฤติธรรมรายแรกและรายเดียวในโลก ที่สามารถสื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดกับจิตจักรวาล ในระบบจิตสู่จิต (Vertical Telepathy) เพื่อสอนธรรมะอันเป็นสากล ด้วยการใช้ปัญญาสู่หนทางแห่งนิพพาน และเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในช่วงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

      •  ผู้แจ้งเตือนภัยสึนามิไว้ล่วงหน้า และเป็นผู้ถอดรหัส 11 วันเวลาแห่งหายนะโลก ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมาแล้ว อีกทั้ง พร้อมกับแจ้งข่าวสารการชำระโลกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานและความสามารถพิเศษของท่านได้เป็นที่ยอมรับของมวลสมาชิกตลอดมา

 

การศึกษา

      •  ปริญญาโท : จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ (Psycho-Scinece) มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน : MS.

      •  ปริญญาโท : บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย : MBA.


ปัจจุบัน

      •  วิทยากรผู้อำนวยการ ประจำสถาบันสร้างเสริมจิตปัญญาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์

      •  ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา โครงงานปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทั่วไป HRD

      •  ผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิมเพล็กซ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

      •  วิทยากรรับเชิญบรรยายและฝึกอบรมปฏิบัติการ ด้วยกระบวนการ “ไซโคโชว์” แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำทั่วไป

      •  ประธานชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก ( The Universal of Chitchakraval Study Assembly) และประธานเครือข่ายชมรมผู้ประพฤติธรรมแห่งประเทศไทย

      •  ผู้ดำเนินรายการวิทยุ “เทพทิพย์มงคลธรรม” ออกอากาศทั่วประเทศ

      •  ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “วิทยาธรรม” ช่อง S Channal ดาวเทียมไทยคม 2 ในระบบซีแบนด์

 

ผลงานที่ยิ่งใหญ่

      •  ผู้สร้างทฤษฎีการถ่ายทอดพฤติกรรมของปริญญา (Parinya’s Behavior Transference Theory) : เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ผ่านจิตสำนึก

      •  ผู้สร้างทฤษฎีการกระตุ้นแรงบันดาลใจในตนเอง ( Self- Stimulational Inspiration of Parinya’s Theory) : เพื่อการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆด้วยจิตสำนึกของตนเองโดยไม่ต้องถูก บังคับหรือจูงใจ

      •  ผู้สร้างต้นแบบการฝึกอบรมปฏิบัติการ “ไซโคโชว์” : เพื่อการแก้พฤติกรรมขยะและพัฒนาทักษะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สำหรับบุคลากรขององค์ทุกระดับที่ได้ผลเป็นรูปธรรมโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ของทฤษฎีการถ่ายถอดพฤติกรรมและทฤษฎีการสร้างแรงบันดาลใจในตนเองของปริญญาที่สนุก ท้าทาย และได้ผลเป็นรูปธรรมที่สุดในปัจจุบัน

      •  ผู้เขียนหนังสือวิชาการด้านจิตวิทยาวิทยาศาสตร์พฤติกรรม : คุณก็ทำได้, ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน, ทำไมทีมไม่เวอร์ค, เรื่องของ TEAM กับลูกน้องที่นายต้องรู้, CHANGE ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนตนเองสู่ความสำเร็จ, วิธีชนะทุกข์เพื่อสร้างสุขให้ตนเอง, ศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำตนเอง, หลักการสอนลูกให้เป็นเด็กดี ฯลฯ

      •  ผู้เขียนหนังสือด้านอภิปรัชญา : มหัศจรรย์พลังอำนาจแม่เหล็กโลก, ความลับเบื้องหลังมิติโลก, อย่าคิดแบบจิตมนุษย์, 11: 11 วันเวลาที่สิบเอ็ด รหัสแห่งหายนะโลก, และหนังสือซีรี่ส์ชุดจิตจักรวาล ฯลฯ


article separator

 

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 8 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2018. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box