Register
Homeหน้าแรกอาจารย์ปริญญา ตันสกุล /  แจ้งข่าวสารชำระโลกทำไม?
PDF พิมพ์ อีเมล

การสื่อสารกับ “จิตจักรวาล”

Tsunami

อาจารย์ปริญญา  ตันสกุล แจ้งข่าวสารการชำระโลกให้รู้กันทำไม?

          การทำนายแบบหมอดู หรือการพยากรณ์แบบโหรทั่วไป เป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์อันเป็น ความสามารถส่วนตัว และอาจมีบางคนก็ใช้ความรู้สึกนึกคิดตนเองคาดเดาหรือคาดหมายเหตุการณ์ หรือสถานการณ์นั้นๆไว้ล่วงหน้า ก่อนที่เหตุการณ์นั้นๆหรือสถานการณ์ดังว่านั้นมันจะมาถึง

          แต่สำหรับกรณีการแจ้งข่าวสารการชำระโลกของอาจารย์ปริญญา จะมีที่มาที่แตกต่างกันกับหมอดูหรือโหรพยากรณ์เหล่านั้นอย่างสิ้นเชิง!

          เพราะเรื่องราว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น เพื่อการชำระโลก ที่อาจารย์ปริญญาเป็นผู้เอ่ยปากบอกหรือเขียนบันทึกไว้ในคัมภีร์จิตจักรวาลให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้กันล่วงหน้าอยู่เป็นระยะๆสืบมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 หรือ ค.ศ.2000 นั้น มิใช่การทำนาย มิใช่การพยากรณ์ มิใช่การคาดเดาด้วยความรู้สึกนึกคิดส่วนตัว และมิใช่การคิดวิเคราะห์ตามหลักวิชาการใดๆ  แต่....มันคือ “ข่าวสาร” ต่างหาก!!!  เพราะเป็นข่าวสารนี่เอง ทุกสิ่งทุกเรื่องราวที่อาจารย์ปริญญาบันทึกและบอกกล่าว จึงล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้น หรือเป็นสัจจะนั่นเอง

 อาจารย์ปริญญา ตันสกุล แจ้งข่าวสารการชำระโลกที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้น เพื่อบอกให้มนุษย์รู้สำนึกโดยทั่วกันว่า

          การชำระโลก คือ การเกิดมหันตภัยพิบัติทางธรรมชาติแวดล้อมที่ร้ายแรง ที่มนุษย์จะต้องเผชิญกันในรูปแบบต่างๆ และการเกิดเชื้อโรคร้ายทั้งเก่าและใหม่ จนยังความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์ ทรัพย์สิน และระบบนิเวศน์ของโลกอย่างหนัก
          การชำระโลก คือ การเกิดภาวะวิกฤตจากจิตสำนึกมนุษย์ จนนำสังคมมนุษย์ไปสู่สภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และการเมือง จนสร้างความสับสน ปั่นป่วน และทุกข์ทนกันไปทั่วทุกหย่อมหญ้า 
          การชำระโลก คือ การเก็บกวาดทำความสะอาดระบบโลก ให้พลิกฟื้นสู่ความสมดุลทั้งในมิติทางพลังงานและในมิติทางกายภาพโดยเร็ว เพื่อการนำโลกและมนุษย์ที่เหลือรอดก้าวสู่ยุคพลังงานใหม่ที่ศิวิไลซ์ต่อไปอีก 60,000 ปี 
          การชำระโลก คือ การเก็บกวาดทำความสะอาดสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็น ขยะ อยู่ในระบบโลกทิ้งไป ไม่ว่าสรรพสิ่งนั้นจะเป็นมนุษย์ สัตว์ เทพ เทวดา หรือว่ารูปธรรมทางจิตวิญญาณใดๆก็ตามที่มีความบกพร่องทางจิตสำนึกจนยากเกินเยียวยาแก้ไข และแม้กระทั่งขยะทางวัตถุเท็คโนโลยีที่มนุษย์ใช้สมองขยะคิดสร้างมันขึ้นมาจนรกโลกอยู่กลาดเกลื่อน
          
การชำระโลก คือ การเก็บกวาดทำความสะอาดระบบโลก ด้วยกรรมวิธีต่างๆทางธรรมชาติ เช่น คลื่นยักษ์ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินยุบ-แยก พายุหมุน น้ำท่วมใหญ่ ความร้อนจัด ความหนาวเหน็บ และรังสีด้านลบจากดวงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งบรรดาช่างเท็คนิคของจักรวาล คือ กลุ่มเจ้ากรรมนายเวรของมนุษย์โลกจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแห่งการเกิดภัยพิบัติเหล่านี้

          ดังนั้น ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะนี้และระยะต่อไป ที่นำพาความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์คราวละมากๆและความเสียหายในทรัพย์สินนั้น จึงมิใช่ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามปกติทั่วไปแต่อย่างใด

          การชำระโลก คือ การเก็บกวาดทำความสะอาดระบบโลก โดยเจ้ากรรมนายเวรหรือช่างเท็คนิคของจักรวาล เป็นปฏิบัติการร้ายแรงที่มันจะเกิดขึ้นตาม “รหัส 11-11” ในวันเวลาที่ชำระโลกด้วยเหตุการณ์ร้ายๆนั้น เช่น เหตุการณ์กรณี 9/11 เครื่องบิน 2 ลำ พุ่งชนตึกสองตึกที่มีรูปลักษณ์เป็นเลข 11 จนตึกถล่มราบคาบ พร้อมกับเอาชีวิตมนุษย์ไปเป็นเรือนหมื่นชีวิตที่ผ่านมา

            รหัส 11-11 จากเหตุการณ์นี้มีดังนี้
                (1) เหตุเกิดวันที่ 11 จึง หมายถึงเลข 11
                (2) เหตุเกิดเดือนกันยายนคือเดือน 9 โดยเครื่องบินก่อเหตุรวม 2 ลำ จึงหมายถึง 9+2 เท่ากับ 11
                (3) เครื่องบินพุ่งชนตึกสองตึกเป็นเลข 11 จึง เท่ากับ 11

            หมายเหตุ : ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ โดยมีรหัส 11 เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ร้ายนี้ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป มนุษย์จะต้องจบชีวิตเรือนพันเรือนหมื่นขึ้นไป และสูญเสียทรัพย์สินนับร้อยล้านพันล้านแน่นอน 

            เหตุการณ์กรณีสึนามิ: 26 ธันวาคม 2547 รหัส 11 จากเหตุการณ์นี้มีดังนี้
                (1) เหตุเกิด 26 เดือนธันวาคม หมายถึง รหัส 26+12 เท่ากับ 38 หรือ 3+8 เท่ากับ 11
                (2) เหตุเกิดปลายปี พ.ศ.2547 หมายถึง 47 หรือ 4+7 เท่ากับ 11
                (3) เวลาจริงที่เกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลลึก เท่ากับ 07.40 น. หมายถึง 0+7+4+0 เท่ากับ 11
                (4) ความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้วัดได้เกิน 7.4 ริคเตอร์ จึงหมายถึง 7+4 เท่ากับ 11
                (5) ประเทศที่ประสบภัยสึนามิรวมทั้งสิ้น 11 ประเทศ จึง หมายถึง 11 เช่นกัน

            หมายเหตุ : เพราะเหตุร้ายครั้งนี้ มีรหัส 11 เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่า 2 ตัวขึ้นไปดังได้แสดงไว้แล้วนั้น ผู้สูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงมีจำนวนมากถึงหลักแสนคนเลยทีเดียว

          การชำระโลก คือ การเก็บกวาดทำความสะอาดระบบโลก ซึ่งเป็นความเลวร้ายที่มนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้ว สาเหตุเกิดจาก ดาวเคราะห์โลกเสียสมดุล เพราะมนุษย์ไม่สามารถใช้จิตสำนึกตนเองค้ำจุนความสมดุลของดาวเคราะห์โลกของตนได้ "เนื่องจากมนุษย์ป่วยเป็นโรคงมงาย และเป็นโรคจิตที่ยึดติดกิเลสตัณหาอย่างเรื้อรังจนยากเกินการแก้ไขเยียวยาแล้ว"
เพราะมนุษย์จำนวนมากในยุคนี้มีอาการป่วยทางจิตสำนึกดังกล่าวแล้ว มนุษย์จึงไม่อาจใช้ความรักความเมตตาที่มีอยู่ภายในจิตใจ กระทำผ่านทางจิตสำนึกของตน เพื่อแสดงออกหรือกระทำต่อเพื่อนมนุษย์ สัตว์ทั้งหลาย และดาวเคราะห์โลกของตนได้ ยังผลให้ดาวเคราะห์โลกทั้งระบบเกิดการเสียสมดุลอย่างรุนแรง เพราะมวลมนุษย์แล้งซึ่ง ความรักและเมตตา นั่นเอง

          การชำระโลก คือ การเก็บกวาดทำความสะอาดระบบโลก ในลักษณะของภัยพิบัติที่รุนแรงและโรคร้ายต่างๆที่มนุษย์จะต้องแลกกับความทุกข์ยาก ความสูญเสีย ความตื่นกลัว ความเศร้าหมอง และความเจ็บปวด ครั้งที่รุนแรงที่สุดในชีวิต ไม่ช้าก็เร็ว ซึ่งนับแต่นี้ไปเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆจะค่อยๆคืบคลานทยอยกันเข้ามาใกล้ตัวมนุษย์แต่ละคนมากขึ้นเรื่อยๆ ถี่ขึ้นเรื่อยๆ และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วย จนในที่สุดมนุษย์แต่ละคนจะต้องตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ต่างๆนั้นด้วยตนเองทั้งสิ้น ไม่มีผู้ใดจะได้รับการยกเว้นเลย ใครจะรอดหรือไม่รอดอย่างไร คือ หนทางเดียวที่เป็นทางเลือกของมนุษย์แต่ละคน

          การชำระโลก คือ การเก็บกวาดทำความสะอาดทุกสรรพสิ่งที่เป็นขยะในระบบโลก อันหมายถึง มวลมนุษย์เองด้วย เพื่อปรับความสมดุลของโลกทั้งระบบครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหกหมื่นปีโลก

          "ผู้ที่จะรอดชีวิตได้ จะต้องเป็นผู้มีจิตสำนึกที่สมดุล เป็นมนุษย์ที่สมดุล เป็นผู้มีปณิธานแห่งนิพพาน เป็นผู้เข้าถึงสัจธรรมสูงสุดด้วยปัญญาญาณของตนเองได้ และจะต้องเป็นผู้ประพฤติธรรมที่มีรหัสผลกรรมในรูปของอนุภาคประจุไฟฟ้าลบอยู่ภายในระบบร่างกายตนเองไม่เกิน 30% อีกด้วย"

article separator

 

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 8 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2018. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box