Register
Homeกิจกรรมชมรมฯยุวจิตจักรวาลทายาท /  โปรแกรมการฝึกอบรมฯ
โปรแกรมการฝึกอบรมยุวจิตจักรวาลทายาท PDF พิมพ์ อีเมล

กำหนดถ่ายทอดพระโอวาท และกลวิธีปฏิบัติจากจิตจักรวาล  

โดย : อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, MS.

article separator

 อบรมยุวจิตจักรวาลทายาท

article separator

 

ขั้นที่ 2 หลักสูตร 12
 (เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจทั่วไป) 
 อบรมวันที่ 17 - 18 กันยายน 2559

ขั้นที่ 3 หลักสูตร 12

 (เฉพาะผู้ผ่านการอบรบขั้นที่ 2 แล้วเท่าน้้น) 

 อบรมวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2559

 


สถานที่อบรม ณ ธาริดาแกรนด์วิว รีสอร์ท จ.นครนายก

 

"รับจำนวนจำกัด"  

map tarida
สถานที่อบรม : ธาริดาแกรนด์วิว รีสอร์ท จ.นครนายก

article separator

ชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก และ ชมรมผู้ประพฤติธรรมแห่งประเทศไทย


ขอเชิญชวนศาสนิกชนไทยผู้ใฝ่ ประพฤติธรรมทุกศาสนา
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญเพื่อตนเองและมวลมนุษยชาติแห่งโลกเสรี
ในโครงการเร่งรัดพัฒนาจิตปัญญาและจิตวิญญาณ
สำหรับผู้ปรารถนานิพพานขณะที่ยังเป็นมนุษย์
ภายในก่อนวันสิ้นยุคพลังงานเก่า (ปี ค.ศ.2030)
ด้วยโปรแกรมฝึกอบรมปฏิบัติการสัญจรเพื่อผลิตสร้าง
ยุวจิตจักรวาลทายาท

article separator

โดยมีโปรแกรมเดินทางและกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้  

 

วันแรก

06.30 น. พร้อมกันที่จุดจอดรถ ปั้มน้ำมัน ปตท. ฝั่งตรงข้าม ม.หอการค้า ถนน วิภาวดี - รังสิต
07.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สถานที่ ฝึกอบรม ณ ธาริดา แกรนด์ วิว รีสอร์ท จ.นครนายก
09.00 น. เดินทางถึงรีสอร์ท รับประทานอาหารเช้า และนำท่านเช็คอินที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน)
09.30 น. พร้อมกัน ณ ห้องฝึกอบรมแล้ว อ.ปริญญา ตันสกุล ทำพิธีเปิดการฝึกอบรมในพระน ามของ “จิตจักรวาล”
09.45 น. เริ่มฝึกอบรมปฏิบัติการ ตามหลักสูตรที่องค์จิตจักรว าลทรงกำหนดไว้ โดยอาจารย์ปริญญา ตันสกุล
10.30 น. พักทานอาหารว่างพร้อมชากาแฟ 15 นาที แล้วฝึกอบรมต่อเนื่อง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (เจ) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก
13.00 น. ฝึกอบรมปฏิบัติการภาคบ่าย หลักสูตรต่อเนื่อง โดยอาจารย์ปริญญา ตันสกุล
15.00 น. พักทานอาหารว่างพร้อมชากาแฟ 15 นาที แล้วฝึกอบรมต่อเนื่อง

17.00 น. เสร็จสิ้นการฝึกอบรมปฏิบัติ การภาคกลางวันแล้ว เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยา ศัย
18.30 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น (เจ) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก
19.00 น. ฝึกอบรมปฏิบัติการภาคค่ำ หลักสูตรต่อเนื่อง โดยอาจารย์ปริญญา ตันสกุล
21.30 น. เสร็จสิ้นการฝึกอบรมปฏิบัติ การภาคค่ำแล้ว เชิญ รับประทานอาหารมื้อดึก (เจ) ร่วมกัน
22.00 น. เชิญทุกท่านอิสระ จนกว่าจะราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (เจ) ร่วมกัน
08.30 น. พร้อมกัน ณ ห้องฝึกอบรมแล้ว เริ่มฝึกอบรมปฏิบัติการหลัก สูตรต่อเนื่อง โดย อ.ปริญญา ตันสกุล
10.00 น. พักทานอาหารว่างพร้อมชากาแฟ 15 นาที แล้วฝึกอบรมต่อเนื่อง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (เจ) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก
13.00 น. ฝึกอบรมปฏิบัติการภาคสุดท้าย โดยอาจารย์ปริญญา ตันสกุล
15.00 น. จบหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการอย่างสมบูรณ์แล้ว ขอเชิญร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมและรับพระพร โดย อ.ปริญญา ตันสกุล
15.30 น. เช็คเอ้าท์ที่พัก นำสัมภาระขึ้นรถแล้วเดินทาง กลับกรุงเทพฯ
18.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
(รถจะส่งท่านพร้อมกัน ณ จุดจอดรถในวันแรกของการเดิน ทาง)

article separator

หมายเหตุ:  

   1. ค่าอบรมท่านละ 3,200.- บาท    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  :  คุณพรรณพนัช คุณาบุตร 089-1052727

   2. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  

   3. ในชั่วโมงฝึกอบรม สุภาพสตรีควรงดนุ่งกระโปรงแ ละไม่ควรสวมผ้าถุง – เชิญแต่งกายตามสบายและสุภาพ

   4. ท่านต้องนำแปรงสีฟัน-ยาสีฟัน-รองเท้าแตะ-ยาเฉพาะโรคประ จำตัว (ถ้ามี)-ไฟฉาย (ถ้ามี) และร่ม ติดตัวไปด้วย

  article separator

สุดท้ายนี้  ขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาประทานพรให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัวมีความสุขสงบ
มีความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปในการปฏิบัติ “มหาสติ” พร้อมแสดงปณิธานแห่งนิพพานต่อองค์จิตจักรวาล
ในชีวิตประจำวัน ด้วยความอิ่มเอิบเบิกบานโดยทั่วกัน

article separator

 

 

 

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 7 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

สมัครรับข่าวสาร

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2017. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box