Register
Home
โปรแกรมการฝึกอบรมยุวจิตจักรวาลทายาท PDF พิมพ์ อีเมล

กำหนดถ่ายทอดพระโอวาท และกลวิธีปฏิบัติจากจิตจักรวาล  

โดย : อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, MS.

article separator

 อบรมยุวจิตจักรวาลทายาท

article separator 

เชิญเข้าค่ายปฏิบัติธรรมยุวจิตจักรวาลสัญจร 
 จิตจักรวาลสถานธรรม ภูกระต่าย .เพชรบูรณ์

อบรมยุวจิตจักรวาล ชั้นพิเศษ หลักสูตร 9
ระหว่างวันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2560  
พักที่ภูกระต่าย 2 วัน 1 คืน/อาหารมังสะวิรัติทุกมื้อที่ระบุไว้ 

"รับจำนวนจำกัด"  

article separator

ชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก และ ชมรมผู้ประพฤติธรรมแห่งประเทศไทย


ขอเชิญชวนศาสนิกชนไทยผู้ใฝ่ ประพฤติธรรมทุกศาสนา
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญเพื่อตนเองและมวลมนุษยชาติแห่งโลกเสรี
ในโครงการเร่งรัดพัฒนาจิตปัญญาและจิตวิญญาณ
สำหรับผู้ปรารถนานิพพานขณะที่ยังเป็นมนุษย์
ภายในก่อนวันสิ้นยุคพลังงานเก่า (ปี ค.ศ.2030)
ด้วยโปรแกรมฝึกอบรมปฏิบัติการสัญจรเพื่อผลิตสร้าง
ยุวจิตจักรวาลทายาท

article separator

โดยมีโปรแกรมเดินทางและกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้  

 


article separator

สุดท้ายนี้  ขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาประทานพรให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัวมีความสุขสงบ
มีความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปในการปฏิบัติ “มหาสติ” พร้อมแสดงปณิธานแห่งนิพพานต่อองค์จิตจักรวาล
ในชีวิตประจำวัน ด้วยความอิ่มเอิบเบิกบานโดยทั่วกัน

article separator

 

 

 

Links ที่น่าสนใจ

FB1

Psy1

ผลงานหนังสือ

ผู้ออนไลน์ขณะนี้?

เรามี 89 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 8 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

สมัครรับข่าวสาร

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2017. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box