Register
Homeกิจกรรมชมรมฯยุวจิตจักรวาลทายาท /  โปรแกรมการฝึกอบรมฯ
โปรแกรมการฝึกอบรมยุวจิตจักรวาลทายาท PDF พิมพ์ อีเมล

กำหนดถ่ายทอดพระโอวาท และกลวิธีปฏิบัติจากจิตจักรวาล  

โดย : อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, MS.

article separator

 อบรมยุวจิตจักรวาลทายาท

article separator

 

ขั้นที่ 3 หลักสูตร 5

 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมขั้นที่  2 แล้วเท่านั้น) 

 อบรมวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558

 

ขั้นที่ 2 หลักสูตร 5
 (เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจทั่วไป) 
 อบรมวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558


สถานที่อบรม ณ ธาริดาแกรนด์วิว รีสอร์ท จ.นครนายก

 

"รับจำนวนจำกัด"  

map tarida
สถานที่อบรม : ธาริดาแกรนด์วิว รีสอร์ท จ.นครนายก

article separator

ชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก และ ชมรมผู้ประพฤติธรรมแห่งประเทศไทย


ขอเชิญชวนศาสนิกชนไทยผู้ใฝ่ ประพฤติธรรมทุกศาสนา
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญเพื่อตนเองและมวลมนุษยชาติแห่งโลกเสรี
ในโครงการเร่งรัดพัฒนาจิตปัญญาและจิตวิญญาณ
สำหรับผู้ปรารถนานิพพานขณะที่ยังเป็นมนุษย์
ภายในก่อนวันสิ้นยุคพลังงานเก่า (ปี ค.ศ.2030)
ด้วยโปรแกรมฝึกอบรมปฏิบัติการสัญจรเพื่อผลิตสร้าง
ยุวจิตจักรวาลทายาท

article separator

โดยมีโปรแกรมเดินทางและกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้  

 

วันแรก

06.30 น. พร้อมกันที่จุดจอดรถ ปั้มน้ำมัน ปตท. ฝั่งตรงข้าม ม.หอการค้า ถนน วิภาวดี - รังสิต
07.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สถานที่ ฝึกอบรม ณ ธาริดา แกรนด์ วิว รีสอร์ท จ.นครนายก
09.00 น. เดินทางถึงรีสอร์ท รับประทานอาหารเช้า และนำท่านเช็คอินที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน)
09.30 น. พร้อมกัน ณ ห้องฝึกอบรมแล้ว อ.ปริญญา ตันสกุล ทำพิธีเปิดการฝึกอบรมในพระน ามของ “จิตจักรวาล”
09.45 น. เริ่มฝึกอบรมปฏิบัติการ ตามหลักสูตรที่องค์จิตจักรว าลทรงกำหนดไว้ โดยอาจารย์ปริญญา ตันสกุล
10.30 น. พักทานอาหารว่างพร้อมชากาแฟ 15 นาที แล้วฝึกอบรมต่อเนื่อง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (เจ) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก
13.00 น. ฝึกอบรมปฏิบัติการภาคบ่าย หลักสูตรต่อเนื่อง โดยอาจารย์ปริญญา ตันสกุล
15.00 น. พักทานอาหารว่างพร้อมชากาแฟ 15 นาที แล้วฝึกอบรมต่อเนื่อง

17.00 น. เสร็จสิ้นการฝึกอบรมปฏิบัติ การภาคกลางวันแล้ว เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยา ศัย
18.30 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น (เจ) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก
19.00 น. ฝึกอบรมปฏิบัติการภาคค่ำ หลักสูตรต่อเนื่อง โดยอาจารย์ปริญญา ตันสกุล
21.30 น. เสร็จสิ้นการฝึกอบรมปฏิบัติ การภาคค่ำแล้ว เชิญ รับประทานอาหารมื้อดึก (เจ) ร่วมกัน
22.00 น. เชิญทุกท่านอิสระ จนกว่าจะราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (เจ) ร่วมกัน
08.30 น. พร้อมกัน ณ ห้องฝึกอบรมแล้ว เริ่มฝึกอบรมปฏิบัติการหลัก สูตรต่อเนื่อง โดย อ.ปริญญา ตันสกุล
10.00 น. พักทานอาหารว่างพร้อมชากาแฟ 15 นาที แล้วฝึกอบรมต่อเนื่อง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (เจ) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก
13.00 น. ฝึกอบรมปฏิบัติการภาคสุดท้าย โดยอาจารย์ปริญญา ตันสกุล
15.00 น. จบหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการอย่างสมบูรณ์แล้ว ขอเชิญร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมและรับพระพร โดย อ.ปริญญา ตันสกุล
15.30 น. เช็คเอ้าท์ที่พัก นำสัมภาระขึ้นรถแล้วเดินทาง กลับกรุงเทพฯ
18.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
(รถจะส่งท่านพร้อมกัน ณ จุดจอดรถในวันแรกของการเดิน ทาง)

article separator

หมายเหตุ:  

   1. ค่าอบรมท่านละ 3,200.- บาท    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  :  คุณพรรณพนัช คุณาบุตร 089-1052727

   2. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  

   3. ในชั่วโมงฝึกอบรม สุภาพสตรีควรงดนุ่งกระโปรงแ ละไม่ควรสวมผ้าถุง – เชิญแต่งกายตามสบายและสุภาพ

   4. ท่านต้องนำแปรงสีฟัน-ยาสีฟัน-รองเท้าแตะ-ยาเฉพาะโรคประ จำตัว (ถ้ามี)-ไฟฉาย (ถ้ามี) และร่ม ติดตัวไปด้วย

  article separator

สุดท้ายนี้  ขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาประทานพรให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัวมีความสุขสงบ
มีความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปในการปฏิบัติ “มหาสติ” พร้อมแสดงปณิธานแห่งนิพพานต่อองค์จิตจักรวาล
ในชีวิตประจำวัน ด้วยความอิ่มเอิบเบิกบานโดยทั่วกัน

article separator

 

 

 

YouTube Live (TV Online)

Links ที่น่าสนใจ

FB1

Psy1

ผลงานหนังสือ

ผู้ออนไลน์ขณะนี้?

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 7 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

สมัครรับข่าวสาร

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2015. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box