Register
Homeกิจกรรมชมรมฯรักเพื่อรัก " Love to Love " /  ข่าวสาร "รักเพื่อรัก"
PDF พิมพ์ อีเมล

กำหนดการสื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาล
โดย : อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, MS.

article separator

 

จิตจักรวาลสัญจร เขียนแผ่นดิน ในโครงการ "Love to Love"  
โดย : อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, MS.

PARINYA

 article separator

จิตจักรวาลสัญจร เขียนแผ่นดิน จ.นครพนม ในโครงการ “รักเพื่อรัก” ครั้งที่ 15
ร่วมกัน “ปลูกรักเพื่อประชา ปันสินค้าดีราคาถูกเพื่อปวงชน” 

โดย ชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก และชมรมผู้ประพฤติธรรมแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2556

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง TV Online ได้ คลิกที่นี่
 

ดาวน์โหลดเอกสาร  alt ายละเอียดการเดินทาง  

 Love15mapแผนที่การเดินทาง

 กิจกรรมภายในห้องประชุม:
      1. การสื่อพระโอวาทครั้งที่ 207 / 1-2-3 และ Breaking News (ข่าวด่วนชวนระทึกด้านภัยพิบัติ)  โดย: อาจารย์ปริญญา ตันสกุล MBA, M.S
      2. ร่วมปฏิบัติการทำสามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาล พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ โดย
ท่านอาจารย์ปริญญา ตันสกุล
      3. ยอวาที เรื่อง “รักดีกว่า” โดย: เยาวชน-นักเรียนในจังหวัดนครพนม
      4. เสวนาธรรม “ความรักในต่างศาสนา”  โดย: ตัวแทนของศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม 
      5. ฟังการเสวนาพิเศษ “ความเสี่ยงของ จ.นครพนม กับการเผชิญภัยพิบัติ” โดย: นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านพิบัติภัยธรรมชาติ 
      6. นำท่านร่วมทำสมาธิหมู่กู้ภัยพิบัติโลกและจุดเทียนชัยมหามงคล เบิกฟ้าเปิดจักรวาล โดย: ท่านอาจารย์ปริญญา ตันสกุล น้อมนำพลังความรักจากองค์จิตจักรวาล ประทานแก่มนุษย์และดาวเคราะห์โลกเสรี เพื่อลดทอนพิบัติภัยที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการชำระโลกที่กำลังดำเนินอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอยู่ในขณะนี้

P002P003

นิทรรศการ :
1. นิทรรศการ “รักเพื่อรัก” จากองค์จิตจักรวาล
2. นิทรรศการ “จิตจักรวาลอ่านโลก” ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทั่วโลก
3. นิทรรศการและสาธิต “ปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อภัยมา”
4. มหกรรม “หนังสือธรรมะสำหรับฆราวาส”
5. มหกรรมสินค้าคุณภาพราคาถูกจาก บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และสินค้าคุณภาพในเครือสหพัฒน์

article separator

โดยมีกำหนดการดังนี้ 

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556

09.00 น.  เชิญชมนิทรรศการ LOVE TO LOVE  "รักเพื่อรัก" ครั้งที่ 15 พร้อมซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาถูกจาก บมจ.ไอซีซีมากมาย
13.00 น.  ร่วมพิธีเปิดงาน Love to Love ครั้งที่ 15 เชิญแขกผู้มีเกียรติและประชาชนผู้สนใจ ชมนิทรรศการ “รักเพื่อรัก” และซื้อสินค้าราคาพิเศษภายในบริเวณงาน 
13.30 น.  ชมและฟัง  การสื่อถ่ายทอดพระโอวาทจากจิตจักรวาล ครั้งที่ 207/1 โดยอาจารย์ปริญญา ตันสกุล นักวิชาการสัมผัสพิเศษ ประธานชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก และชมรมผู้ประพฤติธรรมแห่งประเทศไทย 
17.30 น.  ชมภาพยนตร์พิเศษเรื่อง  มนุษย์แห่งจักรวาลโลก 
18.00 น.  ชมการแสดงดนตรี-ละคร หรือศิลปวัฒนธรรมประจำภาค ที่เน้นความสนุก สวยงาม  และมีคุณค่า
18.30 น.  ชมและฟัง การสื่อถ่ายทอดพระโอวาทจากจิตจักรวาลครั้งที่ 207/2 โดยอาจารย์ปริญญา ตันสกุล
21.00 น. ปิดกิจกรรม “รักเพื่อรัก” วันแรก ราตรีสวัสดิ์

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556

09.00 น.  เชิญชมนิทรรศการ LOVE TO LOVE  "รักเพื่อรัก" ครั้งที่ 15 พร้อมซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาถูกจาก บมจ.ไอซีซีมากมาย
13.00 น.  ชมการแสดงดนตรี-ละคร หรือศิลปวัฒนธรรมประจำภาค ที่เน้นความสนุก สวยงาม  และมีคุณค่า
13.30 น.  ชมและฟังการเสวนาเรื่อง ความเสี่ยงของจังหวัดนครพนมกับการเผชิญภัยพิบัติ โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพิบัติภัยธรรมชาติ
15.00 น.  ชม  “ยอวาที” นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชั้นนำใน จ.นครพนม หัวข้อเรื่อง รักดีกว่า ชิงทุนการศึกษานับหมื่นบาท
18.15 น.  ชมการแสดงดนตรี-ละคร หรือศิลปวัฒนธรรมประจำภาค ที่เน้นความสนุก สวยงาม  และมีคุณค่า
18.45 น.  ชม และฟัง การสื่อถ่ายทอดพระโอวาทจากจิตจักรวาลครั้งที่ 207/3 โดยอาจารย์ปริญญา ตันสกุล
21.00 น.  ปิดกิจกรรม “รักเพื่อรัก” วันที่สอง ราตรีสวัสดิ์

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556

09.00 น.
  เชิญชมนิทรรศการ LOVE TO LOVE  "รักเพื่อรัก" ครั้งที่ 15 พร้อมซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาถูกจาก บมจ.ไอซีซีมากมาย
13.00 น.  ชมรายการ เสวนาธรรม เรื่อง  "ความรักในต่างศาสนา" โดยพระภิกษุในศาสนาพุทธ บาทหลวงในศาสนาคริสต์ และโต๊ะอิหม่ามในศาสนาอิสลาม รวม 3 ศาสนาเสวนาร่วมกันครั้งแรกในโลก
15.30 น.  ชมการแสดงดนตรี-ละคร หรือศิลปวัฒนธรรมประจำภาค ที่เน้นความสนุก สวยงาม  และมีคุณค่า
15.45 น.  ชม และฟังรายการ “จิตจักรวาลอ่านโลก” เพื่อแจ้งข่าวสารการชำระโลก และเตือนภัยทั่วโลก โดยอาจารย์ปริญญา ตันสกุล 
19.00 น.  เชิญร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ "ปฏิบัติสมาธิหมู่กู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ครั้งที่ 15" นำจุดเทียนชัยมหามงคลสร้างพลังด้านบวกจากพลังแห่งรักเพี่อเขียนแผ่นดินเมืองนครพนม รวมทั้งประเทศไทย และโลกร่วมกัน
20.30 น.  ปิดงานรักเพื่อรัก ครั้งที่ 15

article separator

หมายเหตุ:  

   1. ถ้าหมุนธรรมจักรสามมิติไม่เป็น จะสื่อสารกับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ (องค์จิตจักรวาล) ไม่ได้

   2. ถ้าหมุนธรรมจักรสามมิติไม่เป็น นิพพานไม่ได้

   3. ถ้าเข้าร่วมกิจกรรม “ปฏิบัติการสมาธิหมู่กู้พิบัติภัยทางธรรมชาติ” เพื่อช่วยเหลือพี่ๆน้องๆตามจังหวัดต่างๆและช่วยโลกร่วมกับท่านอาจารย์บ่อยครั้งมากเท่าใด จะยิ่งเป็นปฏิบัติการทางจิตวิญญาณขั้นสูงสุดที่จะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งจักรวาล และยังจะเป็นวิธีพิเศษในการยกระดับพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านให้สูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับที่จะใช้เพื่อการขับเคลื่อนจิตวิญญาณของท่านสู่การหลุดพ้นคือนิพพาน ในภพชาติปัจจุบันได้อย่างสิ้นเชิงอีกด้วย

ยินดีต้อนรับศาสนิกชนคนประพฤติธรรมทุกศาสนา
ทั้งนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง ที่ปรารถนาจะเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์
“ปฏิบัติการสมาธิหมู่กู้พิบัติภัยทางธรรมชาติ” ครั้งที่ 15 ที่จังหวัดนครพนมนี้ โดยทั่วหน้ากัน

article separator

สุดท้ายนี้  ขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาประทานพรให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัวมีความสุขสงบ
มีความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปในการปฏิบัติ “มหาสติ” พร้อมแสดงปณิธานแห่งนิพพานต่อองค์จิตจักรวาล
ในชีวิตประจำวัน ด้วยความอิ่มเอิบเบิกบานโดยทั่วกัน

article separator

 

 

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 8 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2018. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box