Register
Homeพระโอวาท /  จิตจักรวาล มิใช่ลัทธิ
จิตจักรวาล มิใช่ลัทธิ PDF พิมพ์ อีเมล

 J125

จิตจักรวาล มิใช่ลัทธิ
เพราะมิได้เป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อทั้งปวง
แต่จิตจักรวาลเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญากับองค์ความรู้ทั้งปวงต่างหาก

ตัวเราก็มิใช่จ้าวลัทธิ
เพราะเรามิได้บังคับ เชื้อเชิญ หรือจูงใจ ให้ใครเชื่อ
แต่เราท้าทายให้พวกเธอใช้ปัญญาของเธอเอง
เรียนรู้ในองค์ความรู้ทั้งปวงต่างหาก

ป.วิสุทธิปัญญา
29-08-2014

ห้องเรียน ป.วิสุทธิปัญญา www.facebook.com/photo.php?fbid=733862200012941

 

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 8 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

สมัครรับข่าวสาร

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2018. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box