Register
Homeพระโอวาท /  พระโอวาทแห่งองค์จิตจักรวาล
พระโอวาทแห่งองค์จิตจักรวาล PDF พิมพ์ อีเมล

 J131

เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลายตกจากฟ้า
ทุกสรรพสิ่งทั้งบนโลกและบนสวรรค์
จะถูกทำให้สั่นสะเทือนเคลื่อนไหว
เมื่อนั้นมนุษย์ทั้งโลกจะต้องโศกเศร้าร้าวรานใจ
มนุษย์อีกมากมาย....จึงจักได้แลเห็นเรา

ส่วนประดาช่างเท็คนิกทั้งหลาย...ก็จะเข้ามาทำหน้าที่
รวบรวมผู้คนซึ่งได้ถูกคัดไว้จากแผ่นดินตะวันออก
ไปจนสุดปลายฟ้าเบื้องตะวันตก

เมื่อนั้น....
ขอท่านทั้งหลายจงลุกยืนให้สง่า
แล้วน้อมศีรษะกราบคารวะองค์จิตจักรวาลที่ท่านร่ำหาเถิด
ได้เวลาขอบพระทัยกันอย่างแท้จริงแล้ว

ป.วิสุทธิปัญญา
3-09-2014

ห้องเรียน ป.วิสุทธิปัญญา www.facebook.com/photo.php?fbid=736418029757358

 

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 8 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

สมัครรับข่าวสาร

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2018. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box