Register
Homeพระโอวาท /  เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า PDF พิมพ์ อีเมล

J152

เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

 

*เรามิได้มีหน้าที่มากล่าวอวดอุตริ

เพื่อยื่นบททดสอบความงมงายให้แก่ท่าน

เพราะพระโอวาทที่เรากล่าว

เป็นการสื่อถ่ายทอดในระบบจิตสู่จิต(Vertical Telepathy)

กับองค์จิตจักรวาล

ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ

ของพวกท่านทั้งหลาย

เพื่อส่งมาเป็นบรรณาการแก่พวกท่าน

เพราะพระบิดาทรงใช้เรามาเพื่อรับใช้ท่าน

มาเพื่อการปิดยุคและเปลี่ยนยุคให้สมบูรณ์

 

*เรามิได้มาเพื่อล้มล้างสิ่งดีงามที่มีอยู่

เรามิได้มาเพื่อสร้างลัทธิใหม่ศาสนาใหม่

แต่พระองค์ทรงใช้ให้เรามา

เพื่อช่วยเติมเต็มสิ่งดีๆ

ที่ยังขาดพร่องอยู่ให้สมบูรณ์

 

*ทรงใช้ให้เรามาเพื่อชี้เส้นทางสู่

การเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้ง

ที่จักต้องใช้พลังอำนาจในตนเอง

ไปให้ถึงสุดทางนั้นๆให้จงได้

นั่นคือ.... 

 

เพราะท่านต้องใช้อำนาจทางปัญญาของตัวเอง

มิใช่หยิบเอาปัญญาของครูหรือผู้อื่นมาใช้

เราจึงมาให้ปัญญาแก่พวกท่าน

เราจึงมิใช่เจ้าลัทธิ...เราจึงมิได้อุตริ

 

เพราะท่านต้องใช้อำนาจทางความรู้และประสบการณ์

อันเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง

มิใช่หยิบจำนำเอาความรู้ผู้อื่นมาฉวยใช้

เราจึงมาให้ความรู้ที่ท่านยังไม่รู้แก่พวกท่าน

เราจึงมิใช่เจ้าลัทธิ...เราจึงมิได้อุตริ

เพราะเราเป็นครูของท่าน

 

เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

23-09-2015

 

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 8 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2018. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box