Register
Homeพระโอวาท /  ดวงแก้ววิเศษ 2 ดวง
ดวงแก้ววิเศษ 2 ดวง PDF พิมพ์ อีเมล

J153

ดวงแก้ววิเศษ 2 ดวงนี้

ท่านจงยึดถือเอาไว้ให้มั่น

ด้วยจิตปัญญาของท่านเอง

 

จงอย่าได้เว้นวางทุกก้าวย่างของชีวิต

เพราะ "มหาสติ" จะช่วยให้ท่านสามารถ

ดำเนินชีวิตประจำวัน

ด้วยการข้ามผ่านและฟันฝ่าบททดสอบจิตสำนึก

ที่คู่กรรมคู่เวร อีกทั้งเจ้ากรรมนายเวร

ที่เคยข้องเคยเกี่ยวเวรกรรมกับท่านมาหลายภพชาติ

ให้สามารถที่จะไม่ก่อกรรมใหม่

และแก้ไขกรรมเก่าได้ในชีวิตประจำวัน

 

ถ้าท่านใช้มหาสติกันจนเป็นธรรมชาติในชีวิตนี้ได้

ผลกรรมค้างเก่าก็จะเหลือน้อยลง

ผลกรรมใหม่ก็จะไม่มีการก่อเพิ่ม

โอกาสที่ท่านจะมีผลกรรมเหลือไม่เกิน 30%

ก่อนถึงวันปิดยุคในช่วง 56 วัน 8 ราตรี

ตามที่พระบิดาได้ทรงเมตตาลดหย่อนให้น่ะ

มีความเป็นไปได้สูงยิ่ง

 

เพราะ "ปณิธานแห่งการหลุดพ้น"

ที่ท่านหมั่นแสดงออกและกระทำในชีวิตประจำวัน

คือ รักได้ ให้เป็น และไม่ก้าวล่วงใครนั้น

มันจะช่วยให้ท่านมอบความรักให้แก่โลกได้

โดยจะบรรลุเป้าหมายตามพันธะสัญญา 6

ได้อย่างสง่างามเลยทีเดียว

 

นอกจากนั้น

มันยังจะช่วยเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่น

ให้เขาตื่นตัวที่จะใช้ลูกแก้ว 2 ดวงนี้

ก้าวไปสู่ประตูนิพพานเพื่อการหลุดพ้น 

คือ ด่านนภาลัย

อันเป็นที่หมายสูงสุดเช่นเดียวกับท่านอีกด้วย

เรากล่าวความจริงดั่งนี้ต่อท่านทั้งหลายตลอดมา

และขอยืนยันว่าเราจะนำมาติงเตือนท่านอยู่ต่อไป

 

ท่านที่เลือกเส้นทางประพฤติธรรม

ของ "นักสู้เพื่อการรู้แจ้ง" คือ ฆราวาส

หรือผู้ที่ไม่อาจถือบวชได้เพราะมิใช่บุรุษ

ท่านก็สามารถปฏิบัติธรรม

ในชีวิตครอบครัวหรือในสังคมประจำวัน

เพื่อนำพาแก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่าน

สู่สภาวะนิพพานได้แม้ในภพชาตินี้

โดยไม่มีเงื่อนไขข้อใดให้ติดขัดจัดเว้นเลย

 

ขอให้ท่านที่ครองลูกแก้ว 2 ดวงนี้ได้ในทุกๆวัน

ถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันเทอญ...

 

เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

18-09-2015

 

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 8 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2018. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box