Register
Homeพระโอวาท /  พระวิญญาณทั้งเจ็ดแห่งพระเจ้า
พระวิญญาณทั้งเจ็ดแห่งพระเจ้า PDF พิมพ์ อีเมล

J158

พระวิญญาณทั้งเจ็ดแห่งพระเจ้า

********************************

พระจิต ก็คือ รูปธรรมทางพลังงาน

ที่มีความสมดุลอยู่ในตนเอง

โดยมีรูปทรงเรขาคณิตเป็น 6 เหลี่ยมมุม

อันเกิดจากสามเหลี่ยมด้านเท่าสองรูปขนาดเท่ากัน

วางซ้อนทับกันอยู่ภายในวงกลมวงเดียวกัน

โดยมุมทั้งสามไม่ซ้อนทับกันเลย 

ซึ่งจะมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลา

เพื่อให้มุมทั้งหกซ้อนทับกันจนเป็นหนึ่งเดียว

 

ดวงจิตธรรมญาณที่เร้นอยู่ในรูปธรรมมนุษย์

จะมีพิกัดที่ตั้งอยู่ตรงต่อมพิทูอิทารีหรือต่อมใต้สมอง

แต่จะเคลื่อนที่ไปทั่วทุกเซลอวัยวะร่างกาย

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

 

พระจิตหรือดวงจิตธรรมญาณที่ว่านี้

คือผู้อาสาพระบิดาลงมาเกิดเป็นมนุษย์

ด้วยการเข้ามาปฏิสนธิกับกายหยาบ

ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยโลหิตในครรภ์ของมารดา

เพื่อการเจริญเติบโตสู่การเป็นมนุษย์ต่อไป

 

ในขณะที่กำลังเจริญวัยเป็นทารกอยู่นั้น

พระจิตหรือดวงจิตธรรมญาณนั้นๆ

ก็จะแบ่งภาคพลังงานของตัวเอง

ออกมาเป็น "จิตหยาบ"

เพื่อมอบหมายให้จิตหยาบ

แสดงบทบาทของการเป็นคนสองมิติแทนตนเอง

ขณะดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นๆ

 

เมื่อพระจิตหรือดวงจิตธรรมญาณ

เป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ

ดังนั้นจิตหยาบหรือจิตมนุษย์

ซึ่งถูกแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณ

ก็ย่อมมาจากพระเจ้า

หรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเช่นกัน

 

ด้วยเหตุนี้เอง

เราจึงสามารถที่จะกล่าวไว้โดยสรุปว่า

ทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณ

ต่างล้วนจึงเสมือนหนึ่งเป็นพระเจ้า

ที่สถิตย์อยู่ภายในรูปธรรมมนุษย์โดยแท้

 

ในขณะที่เป็นมนุษย์นั้น

จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ซึ่งเป็นเสมอดั่งพระเจ้า

จะสามารถสั่นสะเทือนตนเองได้ถึง 7 ความถี่

เราจึงเรียกคลื่นพลังงานทั้ง 7 ย่านความถี่นี้ว่า

"พระวิญญาณทั้งเจ็ดแห่งพระเจ้า"

 

พระวิญญาณทั้งเจ็ดแห่งพระเจ้า

จะประกอบด้วยอาการของจิต 7 อย่างดังนี้ คือ

 

1.พระวิญญาณแห่งการรู้สึก 

(คลื่นการรู้สึก)

2.พระวิญญาณแห่งอารมณ์ต่างๆ 

(คลื่นอารมณ์)

3.พระวิญญาณแห่งการนึก 

(คลื่นการนึก)

4.พระวิญญาณแห่งการคิด 

(คลื่นการคิด)

5.พระวิญญาณแห่งการจดจำเรื่องราวและอารมณ์

(คลื่นการบันทึกและการจดจำไว้)

6.พระวิญญาณแห่งการแสดงออก

หรือการกระทำทางอวัยวะร่างกาย

(คลื่นแห่งการกระทำ)

7.พระวิญญาณแห่งสัญชาตญาณเพื่อการดำรงชีวิต

(คลื่นแห่งสัญชาตญาณ)

 

เราจึงขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

พวกท่านที่เป็นมนุษย์ทุกคน

ต่างล้วนมีพระวิญญาณทั้ง 7 แห่งพระเจ้า

ที่สั่นสะเทือนอยู่ข้างในจนตลอดชีวิตทั้งสิ้น

โดยท่านจะต้องเข้าให้ถึงที่สุดของความถี่ด้านบวก

ในทุกครั้งที่ั่สั่นสะเทือนจิตหยาบเสมอ

 

*ที่สุดของพระวิญญาณแห่งการรู้สึก

ก็คือ ความเวทนาสงสาร

ก็คือ ความเมตตา

ก็คือ ความกรุณา

ก็คือ ความมีมุทิตา

ก็คือ ความมีอุเบกขา

 

*ที่สุดของพระวิญญาณแห่งอารมณ์

ก็คือ ความรักในแบบต่างๆ เช่น

การอดทน

การอดกลั้น

การให้อภัย

 

*ที่สุดของพระวิญญาณแห่งการคิด

ก็คือ สามารถกดปุ่มใช้ปัญญาญาณ

อันเกิดจากการสั่นสะเทือนสมองซีกขวา

นำสมองซีกซ้ายของท่านได้

 

ที่เรากล่าวมาเป็นอาทิเหล่านี้

มนุษย์ทุกคนมีหน้าที่จะต้องเข้าถึงกันให้ได้

เพื่อยกระดับจิตหยาบให้สั่นสะเทือนด้านบวก

จนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านเอง

ด้วยการเข้าถึงพระวิญญาณทั้งเจ็ดแห่งพระเจ้า

ดังได้เปิดเผยมาให้รู้ตั้งแต่ต้นให้จงได้

เพื่อมิให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

 

เอเมน สาธุ

.วิสุทธิปัญญา

31-08-2015

 

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 8 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

สมัครรับข่าวสาร

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2018. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box