Register
Homeพระโอวาท /  ขอมหาสติจงมีแก่ท่าน
ขอมหาสติจงมีแก่ท่าน PDF พิมพ์ อีเมล

J159

เราจะขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

ท่านจักต้องระวังความคิด 

คำพูด และการกระทำของท่าน

ในชีวิตประจำวันเอาไว้ให้จงหนัก

 

เพราะการกระทำทั้งสามพฤติกรรมที่ว่านี้

มันสามารถส่งผลสะท้อนกลับมาหาท่าน

ในกาลข้างหน้าหรือว่าในอนาคตชาติ

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ก่อผู้กระทำ

ที่จะต้องรับผลของการกระทำของตนเองนั้น

 

โดยที่ท่านจะต้องรู้ว่า

ทั้งความคิด คำพูด และการกระทำของท่าน

มันล้วนสำคัญเท่ากันหมด

ไม่มีสิ่งใดสำคัญกว่ากัน

เหมือนอย่างที่บางคนสอนสืบต่อกันมาแบบผิดๆ

 

ที่มันสำคัญเท่ากันก็เพราะเหตุว่า

ถ้าท่านใช้มันทั้งสามอย่างไม่ถูกต้อง

มันล้วนจะสะท้อนกลับมาสู่ตัวท่านในกาลข้างหน้า

จนยังผลให้ท่านหลุดพ้นออกไปจากสังสารวัฏ

หรือหลุดไปจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้

 

ถ้าท่านสั่นสะเทือนจิตของท่าน

จนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านลบต่อผู้อื่น

อาจเพราะถูกยั่วยุด้วยพฤติกรรมไม่ดีใดๆก็ตาม

หากท่านสามารถเก็บงำอาการทางจิตของท่าน

ที่มีต่อคนผู้นั้นไปในทางต่ำเอาไว้ข้างในได้

คงมีเพียงการสั่นสะเทือนด้านลบอยู่ข้างใน

โดยตนเองรู้อยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้เช่นนี้แล้ว

 

ผลลัพธ์หรือผลกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้

เราเรียกว่า "บุรพกรรม" หรือ วิบากกรรมนั่นเอง

 

บุรพกรรมหรือวิบากกรรม

จึงหมายถึงผลกรรมที่เกิดจาก

การกระทำผิดบาปต่อผู้อื่นที่เขาไม่รู้

จึงนับว่าเป็นการกระทำผิดบาป

ต่อแก่นแท้ของตนเองด้านเดียว

 

ผลกรรมลักษณะนี้จะส่งผลให้ท่าน

ต้องย้อนคืนกลับมาสู่การเกิดใหม่ในชาติหน้า

เพื่อให้มาเจอสถานการณ์แบบเดิมนี้ซ้ำอีก

เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้เรียนรู้ใหม่

เรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนจิตใจของท่าน

ให้เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกให้จงได้

แม้ว่าเขาจะทำตัวไม่น่ารักไม่น่าให้อภัยก็ตาม

 

ในขณะเดียวกัน

ถ้าท่านถ้าท่านสั่นสะเทือนจิตของท่าน

จนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านลบต่อผู้อื่น

อาจเพราะถูกยั่วยุด้วยพฤติกรรมไม่ดีใดๆก็ตาม

โดยที่ท่านไม่สามารถเก็บงำอาการทางจิต

ที่มีต่อคนผู้นั้นไปในทางต่ำเอาไว้ข้างในได้

ท่านจึงแสดงออกหรือกระทำที่ไม่ดีตอบสนอง

ด้วยคำพูดจาไม่ไพเราะไม่เหมาะสม

หรือเป็นการกระทำใดๆที่ไม่ดีไม่ถูกต้องต่อผู้นั้น

จนยังผลให้เขาคนนั้น

เสียสมดุลตามท่านไปด้วย

 

ผลลัพธ์หรือผลกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้

เราเรียกว่า "พันธะกรรม" หรือ ชะตากรรมนั่นเอง

 

ผลกรรมลักษณะนี้จะส่งผลให้ท่าน

ต้องย้อนคืนกลับมาสู่การเกิดใหม่ในชาติหน้า

เพื่อให้มาเจอสถานการณ์แบบเดิมนี้ซ้ำอีก

เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้เรียนรู้ใหม่

เรียนรู้ที่จะตัดสินใจให้ถูกต้องว่า

จะพูดหรือทำตอบสนองต่อตัวเขาอย่างไร

ที่จะไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบเหมือนในอดีตอีก

 

ไม่ว่าจะเป็นบุรพกรรมหรือพันธะกรรม

หากท่านสอบตกบททดสอบเหล่านี้

เมื่อได้รับโอกาสให้มาเกิดใหม่แล้ว

การเวียนว่ายตายเกิดของท่าน

ก็จะยังคงมีอยู่ต่อไปไม่รู้สิ้นสุด

 

ดังนั้น....

ขอท่านจงระมัดระวังอารมณ์รู้สึกนึกคิด

ระวังคำพูดและการกระทำของท่าน

ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเอาไว้ให้มาก

ไม่ว่าเพื่อนมนุษย์คนนั้น

จะเกี่ยวข้องกับท่านมีสัมพันธ์แบบใดก็ตาม

 

จงสำรวมระวัง

จงอย่าประมาท

จงอย่าพลาดขาดสติง่ายๆ

การไม่ก่อกรรมใหม่และการแก้ไขกรรมเก่า

จึงจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น

 

เอเมน สาธุ

.วิสุทธิปัญญา

3-12-2015

 

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 8 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2018. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box