Register
Homeสื่อพระโอวาทฯ /  AUDIO เทพทิพย์มงคลธรรม
รายการวิทยุ "เทพทิพย์มงคลธรรม"

radio

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 001-010 6182
2 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 011-020 1995
3 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 021-030 1603
4 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 031-040 1452
5 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 041-050 1505
6 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 051-060 1440
7 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 061-070 1383
8 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 071-080 1706
9 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 081-090 1374
10 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 091-100 1556
11 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 101-110 1206
12 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 111-120 1247
13 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 121-130 1122
14 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 131-140 1139
15 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 141-150 1641
16 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 151-160 1374
17 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 161-170 1270
18 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 171-180 1226
19 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 181-190 1261
20 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 191-200 1287
21 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 201-210 1227
22 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 211-220 1491
23 เทพทิพย์มงคลธรรม ตอนที่ 221-222 2374
 

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 8 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

สมัครรับข่าวสาร

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2017. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box